Địa lý 7 Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Sau khi tìm hiểu về thiên nhiên Châu Mĩ, học 247 tiếp tục giới thiệu đến các em bài học mới: Dân Cư Bắc Mĩ. Bài học này các em sẽ tìm hiểu về thành phần dân sư, sự phân bố dân cư và quá trình đô thị hoá ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào? 

Tóm tắt lý thuyết

1. Sự phân bố dân cư 

 • Dân số : 415,1 triệu người. Mật Độ trung bình vào loại thấp 20 người/ Km²
 • Phân bố dân cư không đều: Do sự tương quan giữa các khu vực địa hình phía Tây và phía Đông ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.
 • Quần đảo phía Bắc Ca-na-đa thưa dân nhất.
 • Vùng đông Nam Ca-na-đa, ven bờ nam vùng Hồ lớn và ven biển đông Bắc Hoa Kì tập trung dân đông nhất.
 • Mật độ dân số có sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, giữa phía tây và phía đông.
 • Hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

2. Đặc điểm đô thị hoá

 • Phần lớn các thành phố tập trung ở phía nam Hồ Lớn và duyên hải đại tây dương. Vào sâu nội địa đô thị nhỏ và thưa.
 • Sự xuất hiện nhiều thành phố lớn, mới ở miền Nam và ven Thái Bình Dương đã dẫn tới sự phân bố lại dân cư Hoa Kỳ.

Bài tập minh họa

Câu 1: Tại sao ở miền bắc và phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy?

 • Khu vực miền bắc có khí hậu rất lạnh, nhiều nơi đất bị đóng băng.
 • Khu vực phía tây là vùng núi Coóc-đi-e cao và hiểm trở, do ảnh hưởng của địa hình nên các cao nguyên và bồn địa trong vùng có lượng mưa rất ít, sản xuất nông nghiệp khó khăn.

Câu 2: Dựa vào hình 37.1 (trang 116 SGK Địa lý 7) và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Mật độ dân số

Vùng phân bố chủ yếu

Dưới 1 người/km2

Bán đảo Alaxca, phía bắc Canada

Từ 1 – 10 người/km2

Phía tây trong hệ thống Cooc-đi-e

Từ 11 – 50 người/km2

Dải đất đồng bằng ven bờ Thái Bình Dương

Từ 51 – 100 người/km2

Phía đông của Hoa Kì

Trên 100 người/km2

Ven bờ phía nam Hồ Lớn, vùng Duyên hải đông bắc Hoa Kì

Câu 3: Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

 • Dân cư Bắc Mĩ đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven Đại Tây Dương xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.
 • Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Bắc Mĩ.

 

Lời kết

Học xong bài này các em phải nắm được: 

 • Dân cư, sự phân bố dân cư, thành phần dân cư
 • Qúa trình đô thị hoá ở Châu Mĩ

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 7 Bài 37 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 37 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn