Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 39 Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì tập trung ở: 

  • A. Vùng Tây bắc và ven vịnh Mê-hi-cô
  • B. Phía Nam hồ lớn và vùng Đông bắc và ven vịnh Địa Tây Dương
  • C. Phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương
  • D. Vùng trung tâm Hoa kì
 • Câu 2:

  Các ngành công nghiệp chủ yếu ở vùng phía Nam và ven biển Thái Bình Dương của Hoa Kì là: 

  • A. Hàng không vũ trụ, dệt, luyện kim, thực phẩm 
  • B. Sản xuất vật liệu tổng hợp, chế tạo máy công cụ, hóa chất
  • C. Sản xuất máy móc tự động điện tử, hàng không vũ trụ
  • D. Chế tạo máy công cụ, hóa chất, điện tử, viễn thông
 • Câu 3:

  Các ngành công nghiệp quan trọng của Ca-na-đa không phải là: 

  • A. Khai thác khoáng sản, luyện kim
  • B. Công nghiệp gỗ, bột giấy, giấy thực phẩm
  • C. Điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ
  • D. Chế tạo xe lửa, hóa chất
 • Câu 4:

  Các ngành công nghiệp quan trọng của Mê-hi-cô

  • A. Khai thác và chế biến gỗ, luyện kim, chế tạo ô tô, hóa chất
  • B. Khai thác dầu khí và quặng kim loại màu, hóa dầu, chế biến thực phẩm
  • C. Khai khoáng luyện kim cơ khí chính xác, điện tử
  • D. Luyện kim, chế tạo máy công cụ, điện tử viễn thông
 • Câu 5:

  Hiệp định Mậu dịch được viết tắt là: 

  • A. Mercosur
  • B. Nafta
  • C. Apec
  • D. Afta

Được đề xuất cho bạn