Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 36 Thiên nhiên Bắc Mĩ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Địa hình ở Bắc Mĩ chia làm mấy khu vực

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 2:

  Đặc điểm nào không đúng với dãy núi Apalat ở Bắc Mĩ

  • A. Chauws nhiều than và sắt
  • B. Chạy theo hướng đông bắc tây nam
  • C. Là dãy núi trẻ tương đối cao
  • D. Phần Bắc cao 400-500m, phần nam cao 1000-1500m
 • Câu 3:

  Lãnh thổ Bắc Mĩ trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến

  • A. 100B
  • B. 150B
  • C. 50B
  • D. 200B
 • Câu 4:

  Bắc Mĩ không nằm ở vành đai khí hậu nào? 

  • A. Xích đạo
  • B. Ôn đới
  • C. Hàn đới
  • D. Nhiệt đới
 • Câu 5:

  Dãy núi Apalat ở Hoa kì chạy theo hướng

  • A. Vòng cung
  • B. Tây-Nam
  • C. Đông Bắc - Tây Nam
  • D. Tây - Đông

Được đề xuất cho bạn