YOMEDIA

Hỏi đáp về Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp - Địa lý 7

Sau khi học xong bài Địa lý 7 Bài 40​ Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệpĩ nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (87 câu):

 • vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của hoa kì và nêu nhận xét (sử dung bảng thông tin mục 3.dịch vụ... bài 39 sgk

  04/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ(đơn vị %)

  Công nghiệp Nông nghiệp Dịch vụ
  26% 2% 72%

  Dựa vào bảng số liệu trên vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ và nhận xét

  04/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Vùng nông ngiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

  - Quan sát các hình vẽ trong SGK và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

  + Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì

  + Tên các ngành công nghiệp chính ở đây

  + Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

  2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

  -Quan sát hình vẽ trong SGK và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

  + Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì

  + Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

  + Vị trí của vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời" có những thuận lợi gì?

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hãy cho biết châu nào bao gồm 1 lục địa 4 quần đảo và được nằm ở Thái Bình Dương?Nơi nào có động vật độc đáo nhất thế giới? Em hãy dẫn chứng và cho biết nguyên nhân hình thành các loài động vật độc đáo nhất?

  04/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cuba là nước thực hiện tốt ?

  04/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vấn đề quan tâm ở các đới

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vì sao sản xuát nông nghiệp ở châu âu lại đạt hiệu quả cao

  04/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • động vật , thực vật thích nghi với môi trường như thế nào? cho VD

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vành đai mặt trời của Hoa Kì nằm ở vị trí nào?

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1) Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới
  2) Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa
  3) Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và những khó khăn gì
  4) Nêu nguyên nhân dẫn tới làn sóng di dân ở đới nóng.

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen nhân đại bộ phận lục địa Australia có khí hậu khô hạn

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao ngành công nghiệp truyền thống ở Hoa Kỳ lại giảm sút và đẩy mạnh phát triển công nghiệp mới ở vành đai mặt trời?

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mục tiêu hình thành khôí natta là gì

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • quan sát hình 40.1 trong SGK , kết hợp với kiến thức đã học hãy giải thích vì sao nguồn vốn và lao động của Hoa Ky ại chuyển dịch từ vùng công nghiệp Đông Bắc xuống cùng công nghiệp mới

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vành đai công nghiệp mới của Hoa Kì nằm ở đâu

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ven bờ phía nam hồ lớn và vùng duyên hải đông bắc hoa ki đông dân cư nhất vì

  A. Qúa trình phát triển công nghiệp sớm

  B. Mức độ đô thị hóa caọ

  C. Tất cả li do đều đúng

  D. Nơi nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tại sao lại có băng?

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

  TÊN NƯỚC Tỷ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩmtrong nước GDP (% )
  Nông- Lâm-Ngư nghiệp Công nghiệp-Xây dựng Dịch vụ
  PHÁP 3,0 26,1 70,9
  UCRAINA 14,0 38,5 47,5

  - Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na.

  - Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na?

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • câu 1 . xxát dịnh vị trí địa lí và cho biết môi trường đơi nóng có những kiẻu môi trường khí hậu nào?

  giúp nhá

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dựa vào lược đò Bắc Mĩ( bài 39) và kiến thức đã học, cho biết vùng công nghiệp mới có các ngành công nghiệp nào?

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lục địa là gì? Châu lục là gì? Dựa vào cơ sở nào để phân chia lục địa và châu lục?

  Mình đang cần gấp giúp mình nha.

  05/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 Kể tên khí hậu Bắc Mĩ

  2 khí hậu có diện tích lớn nhất

  3khí hậu có diện tích nhỏ nhất

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1 Trình bày các vùng công nghiệp cũ và các vùng công nghiệp mới ở đông bắc Hoa Kì

  2 trình bày đặc điểm địa hình Bắc và Nam Mĩ

  3Vì sao phải bảo vệ Amazon

  18/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa kì là nước sử dụng lượng phân bón bao nhiêu trong sản xuất nông nghiệp?

  14/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA