Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 43 Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):