Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 43 Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dân cư Trung và Nam Mĩ 

  • A. Người Nê - gro-it
  • B. Người Anh, Pháp
  • C. Người Anh đieng
  • D. Người lai
 • Câu 2:

  Trung và Nam Mĩ có nền văn hóa Mĩ Latinh độc đáo do sự kết hợp từ ba dòng văn hóa nào? 

  • A. Âu, Phi, Anh điêng
  • B. Anh điêng, Á, Âu
  • C. Phi, Anh điêng, Ôxtraylia
  • D. Âu, Anh điêng, Ôxtraylia
 • Câu 3:

  Sự hợp huyết giữa người Âu gốc Tây Ban Nha, Bồ đào Nha thuộc nhóm ngôn ngữ Latinh với người gốc Phi và người Anh điêng đã tạo nên nền văn hóa nào? 

  • A. Nền văn hóa Mĩ Latinh
  • B. Nền văn hóa ngoại lai
  • C. Nền văn hóa Ai Cập
  • D. Nền văn hóa Anh Mĩ
 • Câu 4:

  Dân cư Trung và Nam Mĩ không tập trung chủ yếu ở đâu: 

  • A. Miền ven biển
  • B. Sâu trong nội địa
  • C. Các cao nguyên
  • D. Vùng cửa sông
 • Câu 5:

  Tỉ lệ dân đô thị ở Trung và Nam Mĩ chiếm bao nhiêu %?

  • A. 55%
  • B. 65%
  • C. 75%
  • D. 85%

Được đề xuất cho bạn