Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 35 Khái quát châu Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Diện tích của châu Mĩ là bao nhiêu

  • A. 40 triệu km2
  • B. 41 triệu km2
  • C. 42 triệu km2
  • D. 43 triệu km2
 • Câu 2:

  Nơi hẹp nhất của Châu Mĩ là eo đất Panama  bao nhiêu

  • A. Không đến 60km
  • B. Không đến 70km
  • C. Không đến 50km
  • D. Không đến 40km
 • Câu 3:

  Người Anh-đieng và E xki-mo thuộc chủng tộc gì? 

  • A. Môn-go-lô-it
  • B. Hec-tô-lô-it
  • C. Ơ-rô-pê-ô-it
  • D. Nêgro-Ôtraylôit
 • Câu 4:

  Người Êxkimo cư trú ở đâu

  • A. Ven Thái Bình Dương
  • B. Ven Đại tây Dương
  • C. Ven Ấn độ dương
  • D. Ven Bắc Băng Dương
 • Câu 5:

  Người châu Âu nhập cư vào châu Mĩ khi nào? 

  • A. Từ thế kỉ XVII
  • B. Từ thế kỉ XIX
  • C. Từ thế kỉ XVI
  • D. Từ thế kỉ XVIII

Được đề xuất cho bạn