Địa Lý 7: Môi Trường Đới Nóng, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Nóng

 • Bài 5: Đới nóng và môi trường xích đạo ẩm

  Bài 5: Đới nóng và môi trường xích đạo ẩm
  Trong chương trình địa lí lớp 6 chúng ta đã học về các đới khí hậu trên Trái Đất, đặc điểm của từng đới. Sang chương trình địa lí 7 chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể hơn từng môi trường cũng như hoạt động kinh tế của từng môi trường như thế nào. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về môi trường đầu tiên đó là môi trường đới nóng.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Môi trường nhiệt đới

  Bài 6: Môi trường nhiệt đới
  Môi trường nhiệt đới – cái tên ấy có lẽ mới chỉ diễn tả được đặc điểm thiên nhiên quan trọng là tính chất nóng của môi trường này thực ra nó còn rất nhiều đặc điểm phân hoá đa dạng phức tạp khác rất đặc trưng mà các em sẽ được tìm hiểu trong bài học sau đây: Bài 6: Môi trường nhiệt đới

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

  Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
  Nằm cùng vĩ độ với môi trường nhiệt đới và hoang mạc trong đới nóng nhưng thiên nhiên môi trường nhiệt đới gió mùa lại hết sức phong phú. Chúng ta cùng tìm hiểu những đặc điểm lí thú đó của môi trường nhiệt đới gió mùa trong bài học: Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

  Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng
  Đới nóng là nơi tiến hành sản xuất nông nghiệp sớm nhất trên thế giới. Ở đây có nhiều hình thức canh tác trong nông nghiệp khác nhau: thâm canh lúa nước, làm rẫy... Các hình thức canh tác khác nhau để phù hợp với địa hình, khí hậu, tập quán sản xuất của từng khu vực, từng địa phương. Để hiểu các hình thức canh tác đó mời các em cùng tìm hiểu: Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

  Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng
  Sự phân hoá của môi trường đới nóng biểu hiện rõ nét ở đặc điểm khí hậu ở sắc thái thiên nhiên, nhất là làm cho hoạt động nông nghiệp ở mỗi đới có những đặc điểm khác nhau. Vậy sự khác nhau đó được biểu hiện như thế nào? Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học: Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

  Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
  Học 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng giúp các em tìm hiểu về tình hình gia tăng dân số ở khu vực mô trường đới nóng. Với sự gia tăng dân số đó đã dẫn đến những hậu quả về môi trường và đời sống ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vậy để hiểu hơn về bài này mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu. 

  4 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

  Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
  Trong bài này Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh: Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng giúp các em tìm hiểu về quá trình di dân và sự bùng nổ đô thị ở khu vực đới nóng. Nguyên nhân, quá trình và hệ quả như thế nào? Mời tất cả các em cùng tìm hiểu. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

  Bài 12: Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
  Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 12: Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng giúp các em có thể quan sát hình ảnh, quan sát biểu đồ có thể nhận biết đâu là đặc điểm của môi trường đới nóng. Các em có thể phân tích, đánh giá, nhận xét bản đồ đặc điểm của môi trường đới nóng. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết