YOMEDIA

Địa Lý 7: Môi Trường Đới Nóng, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Nóng

Chương Môi Trường Đới Nóng, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Nóng giới thiệu các đặc điểm đặc điểm môi trường và sinh vật ở môi trường này thích nghi như thế nào và hoạt động kinh tế ở đây phát triển ra sao. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF