Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 40 Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Tên các đô thị lớn lớn ở Đông Bắc Hoa Kì.

  • A. Niu I-ooc
  • B. Oa-sinh-tơn
  • C. Ốt-ta-oa
  • D. Tất cả các đáp án trên
 • Câu 2:

  Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì. 

  • A. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • B. Từ Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • C. Từ Tây Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • D. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Tây Nam
 • Câu 3:

  Ngành công nghiệp chính ở Đông Bắc Hoa Kì.

  • A. Cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác và chế biến gỗ, luyện kim màu. 
  • B. Cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác, nông nghiệp
  • C. Nông nghiệp, công nghiệp, chế biến gỗ, luyện kim màu. 
  • D. Công nghiệp, đóng tàu, dột, khai thác
 • Câu 4:

  Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở cùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

  • A. Chậm đổi mới
  • B. Khủng hoảng kinh tế
  • C. Sản xuất công nghiệp không đáp ứng những thay đổi của thị trường.
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
 • Câu 5:

  Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi gì?

  • A. Gần Mê-hi-cô: dễ dàng nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang Mê-hi-cô.
  • B. Ven Thái Bình Dương: dễ dàng cho việc xuất, nhập khẩu với khu vực châu Á Thái Bình Dương.
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai

Được đề xuất cho bạn