YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 40 Thực hành Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở đông bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Niu I-ooc
  • B. Oa-sinh-tơn
  • C. Ốt-ta-oa
  • D. Tất cả các đáp án trên
  • A. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • B. Từ Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • C. Từ Tây Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam
  • D. Từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Tây Nam
  • A. Cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác và chế biến gỗ, luyện kim màu. 
  • B. Cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu, dột, khai thác, nông nghiệp
  • C. Nông nghiệp, công nghiệp, chế biến gỗ, luyện kim màu. 
  • D. Công nghiệp, đóng tàu, dột, khai thác
  • A. Chậm đổi mới
  • B. Khủng hoảng kinh tế
  • C. Sản xuất công nghiệp không đáp ứng những thay đổi của thị trường.
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
  • A. Gần Mê-hi-cô: dễ dàng nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang Mê-hi-cô.
  • B. Ven Thái Bình Dương: dễ dàng cho việc xuất, nhập khẩu với khu vực châu Á Thái Bình Dương.
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF