YOMEDIA

Địa Lý 7: Môi Trường Hoang Mạc, Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Hoang Mạc

Chương Môi Trường Hoang Mạc giới thiệu các đặc điểm địa hình khí hậu và các hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây. 

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON