YOMEDIA

Địa Lý 7: Châu Âu

Chương Châu Âu giới thiệu các đặc điểm về thiên nhiên, con người và hoạt động kinh tế ở Châu Âu. Ngoài ra, các em có thể kiểm tra kiến thức ngay sau khi học xong chương 5 bằng các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố bài học. Mời các em xem nội dung chi tiết tại đây.

ADMICRO
 

 

OFF