Trắc nghiệm Địa lí 7 Bài 37 Dân cư Bắc Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dải đất ven bờ phía Nam hồ lớn và vùng Đông Bắc Hoa Kì có mật độ dân số là: 

  • A. Trên 100 người/km2
  • B. 51-100 người/km2
  • C. 1-10 người/km2
  • D. 10-11 người/km2
 • Câu 2:

  Hiện nay, cư dân Hoa Kì có xu hướng tập trung về: 

  • A. Phía Nam duyên hải ven Thái Bình dương
  • B. Phía nam hồ lớn
  • C. Vùng Đông Bắc Hoa Kì
  • D. Vùng phía Bắc Hoa Kì
 • Câu 3:

  Đô thị lớn nhất Bắc Mĩ hiện nay là

  • A. Lot An-gio-let
  • B. Mê-hi-cô xiti
  • C. Niu ooc
  • D. Oa sinh ton
 • Câu 4:

  Nơi nào của Bắc Mĩ có số dân từ 11-50ng/km2

  • A. Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canada
  • B. Phía đông Hoa kì
  • C. Khu vực hệ thống Cooc-die
  • D. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
 • Câu 5:

  Nơi nào của Bắc Mĩ có dân cư thưa thớt

  • A. Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
  • B. Duyên hải Đông Bắc Hoa Kì
  • C. Bán đảo Alaxca và phía Bắc Canada
  • D. phía Nam hồ lớn

Được đề xuất cho bạn