Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 38 Kinh tế Bắc Mĩ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  So với nông nghiệp Canada và Mehico, nông nghiệp Hoa Kì không có

  • A. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất
  • B. Số lượng bò nhiều nhất
  • C. Sản lượng lương thực có hạt cao nhất
  • D. Số lượng lợn nhiều nhất
 • Câu 2:

  Nông nghiệp Hoa Kì và Canada có đặc điểm

  • A. Canh tác theo lối quản canh là chủ yếu
  • B. Có diện tích đất nông nghiệp nhỏ
  • C. Xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu thế giới
  • D. Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất cao
 • Câu 3:

  Ở vùng núi vào cao nguyên phía Tây của Hoa Kì khí nhậu như thế nào? 

  • A. Khí hậu ẩm ướt
  • B. Khí hậu khô hạn
  • C. Khí hậu cận nhiệt đới
  • D. Khí hậu nóng, mưa nhiều
 • Câu 4:

  Loại cây trồng nào chủ yếu ở ven vịnh mê hi cô

  • A. Lúa mì
  • B. Ngô, lúa mì
  • C. Nho, cam, chanh, oliu
  • D. Cây công nghiệp nhiệt đới
 • Câu 5:

  Cafe được trồng chủ yếu ở: 

  • A. Đồng bằng duyên hải Đại Tây Dương
  • B. Vùng núi và sơn nguyên phía Tây Hoa KÌ
  • C. Sơn nguyên Mê hi cô
  • D. Phía Nam đồng bằng trung tâm

Được đề xuất cho bạn