Địa Lý 7: Châu Phi

 • Bài 26: Thiên nhiên châu Phi

  Bài 26: Thiên nhiên châu Phi
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài: Thiên nhiên châu Phi giúp các em tìm hiểu về vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản và môi trường thiên nhiên ở châu Phi như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này

  5 trắc nghiệm 117 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

  Bài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
  Bài học này Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo) giúp các em tìm hiểu thêm về môi trường thiên nhiên châu Phi: khí hậu và đặc điểm tự nhiên của châu Phi. Mời các em cùng tìm hiểu

  5 trắc nghiệm 216 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Thực hành Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

  Bài 28: Thực hành Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi
  Bài học: Thực hành Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi giúp các em học sinh nắm vững sự phân bố các môi trường tự nhiên ở châu Phi và giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự phân bố đó. Nắm được cách phân tích một biểu đồ khí hậu ở châu Phi và xác định được trên lược đồ các môi trường tự nhiên châu Phi vị trí của địa điểm có biểu đồ đó. Rèn luyên kĩ năng xác định vị trí các môi trường, phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

  125 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

  Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
  Với những đặc điểm môi trường như trên có ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư ở Châu Phi hay không? Đặc điểm xã hội như thế nào? Mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này: Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi

  5 trắc nghiệm 61 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Kinh tế châu Phi

  Bài 30: Kinh tế châu Phi
  Sau khi tìm hiểu về đặc điểm cư dân, xã hội châu Phi ở bài trước. Học 247 tiếp tục giới thiệu đến các em học sinh bài Kinh tế châu Phi giúp các em tìm hiểu kinh tế châu Phi có đặc điểm như thế nào? 

  6 trắc nghiệm 70 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

  Bài 31: Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)
  Bài Kinh tế Châu Phi (tiếp theo) giúp các em học sinh nắm vững đặc điểm cơ bản của nền kinh tế các nước châu Phi. Hiểu rõ đô thị hoá nhanh nhưng không tương xứng với trình độ phát triển công nghiệp xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế – xã hội phải giải quyết. Qua đó các em có thể rèn luyện kĩ năng phân tích lược đồ kinh tế châu Phi.

  5 trắc nghiệm 19 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Các khu vực châu Phi

  Bài 32: Các khu vực châu Phi
  Châu Phi là một châu lục có trình độ phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước trong từng khu vực. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy. Bài học Các khu vực châu Phi sẽ giúp các em tìm hiểu vấn đề này qua việc tìm hiểu đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của từng khu vực. 

  5 trắc nghiệm 103 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

  Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)
  Nam Phi là khu vực nhỏ nhất trong 3 khu vực của châu Phi, nhưng Nam Phi là khu vực có ý nghĩa quan trọng đại diện cho một Châu Phi đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Bài học hôm nay ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực nằm ở nửa cầu nam của Châu phi: Khu vực Nam Phi. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)

  5 trắc nghiệm 31 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

  Bài 34: Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
  Học 247 giới thiệu đến các em bài Thực hành So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi​ giúp các em có thể phân biệt, so sánh sự giống và khác nhau giữa các khu vực ở châu Phi về đặc điểm và tình hình kinh tế ở châu Phi có gì khác

  5 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết