YOMEDIA

Địa Lý 7: Châu Phi

Chương Châu Phi Địa lý 7 gồm các nội dung về thiên nhiên, kinh tế ở Châu Phi diễn ra như thế nào. Song song với học kiến thức Hoc247 còn đưa vào các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định cũng như các bài tập SGK được giải một cách chi tiết và chính xác nhất. Mời các em xem nội dung tại đây. 

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF