YOMEDIA

Địa Lý 7: Môi Trường Đới Lạnh. Hoạt Động Kinh Tế Của Con Người Ở Đới Lạnh

Môi Trường Đới Lạnh bao gồm nội dung như địa hình, khí hậu và các hoạt động kinh tế được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON