Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 42 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Kiểu khí hậu nào sau đây không đúng ở Nam Mĩ: 

  • A. Xích đạo
  • B. Nhiệt đới
  • C. Ôn đới
  • D. Hàn đới
 • Câu 2:

  Ở Trung và Nam Mĩ rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển nhờ: 

  • A. Quần đảo Ăng ti
  • B. Sơn nguyên Patagoni
  • C. Phía đông eo đất Trung Mĩ
  • D. Đồng bằng Amazon
 • Câu 3:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông Amzon ở Nam Mĩ

  • A. Lượng nước lớn nhất thế giới
  • B. Dài nhất thế giới
  • C. Nằm ở cả nữa cầu Bắc và nửa cầu Nam
  • D. Có hơn 500 phụ lưu lớn nhỏ
 • Câu 4:

  Thảm thực vật phái Đông của eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăngti là: 

  • A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp
  • B. Rừng rậm nhiệt đới
  • C. Rừng thưa và Xavan
  • D. Thảo nguyên
 • Câu 5:

  Nơi có rừng thưa và xavan phát triển nhất ở Nam Mĩ là: 

  • A. Đồng bằng Pam-pa
  • B. Phía đông của quần đảo Ăngti
  • C. Sơn nguyên Patagoni
  • D. Đồng bằng Ôrinoco

Được đề xuất cho bạn