YOMEDIA

Địa Lý 7: Thành Phần Nhân Văn Của Môi Trường

Chương Thành Phần Nhân Văn Của Môi Trường giới thiệu các thành phần nhân văn của môi trường như dân số, đô thị,.... Thông qua đó các em có thể hiểu được vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF