Địa lý 7 Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học này giúp các em hiểu sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đồng đều thể hiện ở hai hình thức phổ biến là đại điền trang và tiểu điền trang. Nguyên nhân cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công. Sự phân bố nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ. Kĩ năng đọc và phân tích lược đồ nông nghiệp để thấy được sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Tóm tắt lý thuyết

1. Nông nghiệp

a. Các hình thức sử dụng trong nông nghiệp 

 • có 2 hình thức:
 • Tiểu điền trang.
 • Đại điền trang.
 • Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lý. Nền nông nghiệp của nhiều nước còn sự lệ thuộc vào nước ngoài .

b. Các ngành nông nghiệp

 • Ngành trồng trọt:
 • Nông sản chủ yếu : cây Công nghiệp và cây ăn quả .
 • Một số nước phát triển lương thực (Nam Mĩ)
 • Ngành trồng trọt mang tính độc cạnh do lệ thuộc vào nước ngoài.
 • Phần lớn các nước Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực và thực phẩm.
 • Ngành chăn nuôi đánh bắt cá:
 • Phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, bò sữa, cừu, lạc đà…
 • Pê-ru có ngành đánh bắt cá biển với sản lượng cao trên thế giới.

Bài tập minh họa

Câu 1: Dựa vào hình 44.4 (trang 135 SGK Địa lý 7), cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu nào và phân bố ở đâu?

 • Lúa, Cà phê: Braxin, Achentina
 • Dừa: Eo đất Trung Mĩ , Đông Braxin, Côlombia.
 • Đậu tương: Quần đảo Ăngti
 • Bông: Các nước đông nam lục địa Nam Mĩ
 • Cam, chanh: Đông Braxin, Achentina
 • Chuối: Eo đất Trung Mĩ
 • Ngô: Các nước ven Địa Tây Dương
 • Nho: Các nước phái nam dãy Anđét.

Câu 2: Dựa vào hình 44.4 (trang 135 SGK Địa lý 7), cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ờ đâu? Vì sao?

 • Các loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ là bò, cừu. 
 • Chúng được nuôi nhiều ở các nước như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay vì ở đây có các đồng cỏ rộng, tươi tốt, rất thích hợp nuôi chăn thả và quy mô lớn.

Câu 3: Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.

 • Sự bất hợp lí :
  • Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.
  • Phần lớn nông dán lại không có ruộng, phải đi làm thuê.
  • Hậu quả: Ảnh hưởng đến phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp. Trong khi xuất khẩu các nông sản nhiệt đới nhưng lại phải nhập lương thực.

Câu 4: Dựa vào hình 44.4 (trang 135 SGK Địa lý 7), nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.

 • Lúa, Cà phê: Braxin, Achentina
 • Dừa: Eo đất Trung Mĩ , Đông Braxin, Côlombia.
 • Đậu tương: Quần đảo Ăngti
 • Bông: Các nước đông nam lục địa Nam Mĩ
 • Cam, chanh: Đông Braxin, Achentina
 • Chuối: Eo đất Trung Mĩ
 • Ngô: Các nước ven Địa Tây Dương
 • Nho: Các nước phái nam dãy Anđét.

Lời kết

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 7 Bài 44 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 44 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn