YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của nuôi cấy mô, tế bào là:   

  • A. Các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền.                
  • B. Có trị số nhân giống thấp.  
  • C. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền.          
  • D. Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, khí hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA