AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo cần loại bỏ cây xấu khi: 

  • A. Cây chưa ra hoa   
  • B. Hoa đực chưa tung phấn.         
  • C. Hoa đực đã tung phấn        
  • D. Cây đã kết quả

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA