AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng thuốc thử Carmin ngâm hạt sau 15 phút người ta thấy những hạt có nội nhũ bị nhuộm màu là hạt chết, nếu nội nhũ không bị nhuộm màu là hạt sống. Thí nghiệm trên dùng để

  • A. Xác định sức sống của hạt.          
  • B. Kiểm tra kỹ thuật bảo quản hạt giống.            
  • C. Kiểm tra khả năng bắt màu của hạt.    
  • D. Xác định các loại hạt giống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>