AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong môi trường tạo rễ có bổ sung chất kích thích sinh trưởng:

  • A. Chất dinh dưỡng.            
  • B. Các chất auxin nhân tạo ( α NAA và  IBA ).        
  • C. Các chất auxin nhân tạo ( NAA và IBA ).             
  • D. Các nguyên tố vi lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>