AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình hạt giống được cơ quan chọn tạo giống nhà nước cung cấp đến khi nhân được số lượng lớn hạt giống phục vụ cho sản xuất đại trà phải trải qua các giai đoạn sản xuất hạt giống sau:

  • A. Từ hạt tác giả → hạt siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng → hạt xác nhận
  • B. Giống thoái hóa → hạt siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng  → hạt xác nhận
  • C. Giống nhập nội → hạt siêu nguyên chủng →  hạt nguyên chủng →hạt xác nhận
  • D. Hạt giống siêu nguyên chủng → hạt nguyên chủng  → hạt xác nhận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>