AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng trong đất được giữ lại ở đâu: 

  • A. Keo đất        
  • B. Keo đất và dung dịch đất.                  
  • C. Dung dịch đất.      
  • D. Tất cả các loại hạt có trong đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>