AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là:

  • A. Mang hệ gen giống nhau, có màng xenlulô, có khả năng phân chia.    
  • B. Có tính toàn năng, có khả năng phân chia vô tính.
  • C. Có tính toàn năng, đã phân hóa nhưng không mất khả năng biến đổi và có khả năng phản phân hóa.
  • D. Có tính toàn năng, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp dẽ phân hóa thành cơ quan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>