AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhờ khả năng trao đổi ion trong đất mà?

  • A. Chất dinh dưỡng trong đất ít bị rửa trôi.         
  • B. Phản ứng dung dịch đất luôn ổn định.
  • C. Nhiệt độ đất luôn điều hòa.              
  • D. Cây trồng được cung cấp đẩy đủ và kịp thời chất dinh dưỡng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>