YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong đất keo âm có vai trò quan trọng vì:  

  • A. Làm tăng khả năng hấp phụ của đất, hạn chế sự rửa trôi         
  • B. Hạn chế sự rửa trôi.        
  • C. Làm tăng khả năng hấp phụ của đất.   
  • D. Tạo ra sự trao đổi các chất trong dung dịch đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA