AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các lọai cây lâm nghiệp thường được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô:

  • A. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, trầm hương.          
  • B. Cây keo lai, bạch đàn, mía, tùng, trầm hương.
  • C. Cây keo lai, bạch đàn, cà phê, thông, tùng.                  
  • D. Cây keo lai, bạch đàn, thông, tùng, trầm hương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>