• Câu hỏi:

  Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là……..của tế bào thực vật.

  • A. Tính đa dạng.   
  • B. Tính ưu việt.  
  • C. Tính năng động.
  • D. Tính toàn năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC