AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tế bào phôi sinh là:

  • A. Những tế bào đã được biệt hóa.
  • B. Những tế bào hình thành ở giai đọan đầu tiên của hợp tử .
  • C. Những tế bào hình thành ở giai đoạn đầu của hợp tử chưa mang chức năng chuyên biệt.   
  • D. Những tế bào có tính toàn năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>