YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Độ chua tiềm tàng của đất được tạo nên bởi?

  • A. H+ trong dung dịch đất.
  • B. H+ và Al3+ trên bề mặt keo đất.   
  • C. Al3+ trong dung dịch đất.
  • D. H+ và Al3+ trong keo đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA