AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Keo đất là gì?  

  • A. Là những phần tử có kích thước > 1 micromet, không tan trong nước mà ở tạng thái huyền phù.
  • B. Là những phần tử có kích thước nhỏ < 1micromet, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.
  • C. Là những phần từ có kích thước > 1micromet tan trong nước.
  • D. Là những phần tử có kích thước nhỏ < 1micromet, tan trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>