AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi có 1 giống lạc( đậu phộng) mới siêu nguyên chủng với số lượng ít thì?

  • A. Sản xuất hạt giống trên theo sơ đồ duy trì.            
  • B. Sản xuất hạt giống theo sơ đò phục tráng.
  • C. Sản xuất hạt giống theo sơ đồ ở cây trồng thụ phấn chéo.
  • D. Đem giống siêu nguyên chủng vào sản xuất đại trà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>