AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lớp ion bất động là:

  • A. Lớp ion nằm ngòai cùng.        
  • B. Lớp ion nằm kề lớp ion quyết định điện và mang điện tích trái dấu với nó.
  • C. Lớp ion âm hoặc dương         
  • D. Lớp ion nằm kề nhân keo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>