RANDOM
 • Câu hỏi:

  Từ một tế bào, làm thế nào phát triển thành nhiều loại tế bào thực hiện chức năng khác nhau?   

  • A. Phải trải qua quá trình phân hóa và phản phân hóa.        
  • B. Cho sinh sản vô tính   
  • C. Cho sinh sản hữu tính        
  • D. Cho sinh sản vô tính và phải trải qua quá trình phân hóa và phản phân hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA