AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình sản xuất giống cây ngô cần?

  • A. Loại bỏ ngay cây xấu trước khi tung phấn.   
  • B. Loại bỏ cây xấu sau khi tung phấn.
  • C. Các hạt của các cây giống cần để riêng.               
  • D. Bỏ qua khâu đánh giá dòng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>