AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình sản xuất giống cây trồng thụ phấn chéo khác với tự thụ phấn là:       

  • A. Sản xuất ra hạt giống xác nhận      
  • B. Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li.       
  • C. Chọn lọc ra các cây ưu tú                  
  • D. bắt đầu sản xuất từ giống SNC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>