AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy trình sản xuất giống cây rừng được thực hiện theo sơ đồ nào?

  • A. Khảo nghiệm – chọn cây trội - chọn cây đạt tiêu chuẩn - nhân giống cho sản xuất.
  • B. Chọn cây trội – khảo nghiện – nhân giống cho sản xuất.
  • C. Chọn cây trội – khảo nghiệm – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.
  • D. Chọn cây trội – chọn cây đạt tiêu chuẩn – nhân giống cho sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>