AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cây trồng được sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô, tế bào có đặc điểm:  

  • A. Sạch bệnh, đồng nhất về di truyền                              
  • B.  Không sạch bệnh, đồng nhất về di truyền   
  • C. Sạch bệnh, không đồng nhất về di truyền        
  • D. Hệ số nhân giống cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>