YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được dựa vào các . . . . .của cây trồng.

  • A. Đặc điểm hình thái.
  • B. Đặc điểm sinh lí.          
  • C. Phương thức sinh sản.      
  • D. Phương thức dinh dưỡng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA