AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, ý nghĩa của việc cấy cây vào môi trường thích ứng để:  

  • A. cây phát triển rễ.        
  • B. cây thích nghi dần với điều kiện tự nhiên.  
  • C. cây thích ứng với điều kiện khí hậu bất thuận                
  • D. cây ra cành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>