AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của công tác sản xuất  giống cây trồng:  

  • A. Sản xuất hạt giống SNC                                              
  • B. Đưa giống mới phổ biến nhanh vào sản xuất.
  • C. Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất.                       
  • D. Tạo ra số lượng lớn cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>