AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa bao quát về tích cực nhất của khối EU là gì?

  • A. Tạo ra một cộng đồng kinh tế và một thị trường chung để đẩy mạnh phát triển kinh tế và ứng dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật
  • B. Có điều kiện để cạnh tranh kinh tế, tài chính, thương mại với Mĩ và Nhật Bản
  • C. Phát hành và sử dụng đồng EURO
  • D. Hợp tác liên minh giữa các nước trong tất cả các lĩnh vực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích

  Cách giải:

  Ý nghĩa bao quát, tích cực nhất là ý nghĩa đối với bản thân EU

  - Đáp án A: việc liên kết giữa các nước Tây Âu sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các nước Tây Âu có thị trường chung để cùng phát triển kinh tế và trao đổi hàng hóa, khoa học – kĩ thuật giữa các nước. Việc ứng dụng khoa học – kĩ thuật cũng dễ dàng hơn khi có sự liên kết của nhiều nước

  - Đáp án B: việc cạnh tranh về kinh tế với các nước khác có được hay không thì trước tiên tổ chức đó phải có sự liên kết chặt chẽ trước

  - Đáp án C: Phát hành đồng EURO chỉ là một trong những chính sách của EU trong việc thống nhất đồng tiền chung, thể hiện trong một lĩnh vực cụ thể, không phải là ý nghĩa

  Đáp án D: Thống nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại cũng là chính sách của EU

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>