AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau căn bản giữa các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay so với các cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

  • A. mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ ngành công nghiệp chế tạo
  • B. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản
  • C. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành nghiên cứu khoa học
  • D. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tiễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: So sánh

  Cách giải:

  Các cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX các phát minh bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, từ kinh nghiệm thực tiễn để sáng tạo ra

  Cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay, các phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>