YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan quan trọng nhất dẫn đến nền kinh tế Tây Âu nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. Dựa vào nguồn viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mác san
  • B. Nhờ vào thực lực của nhân dân Tây Âu
  • C. Thu lợi nhuận từ chính sách khai thác thuộc địa
  • D. Tây Âu giàu tài nguyên thiên nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 47, suy luận

  Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu chịu thiệt hại nặng nề.

  => Với sự cố gắng của từng nước và sự viện trợ của Mĩ trong khuôn khổ “ Kế hoạch Macsan”, đến khoảng năm 1950, kinh tế các nước tư bản Tây Âu cơ bản được phục hồi và đạt mức trước chiến tranh

  => Nhân tố khách quan quan trọng đưa đến sự nhanh chóng phục hồi của các nước Tây Âu sang chiến tranh thế giới thứ hai là: sự viện trợ của Mĩ thông qua kế hoạch Mácsan

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>