AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết cục nằm ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi gây ra Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

  • A. Sự ra đời của nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất
  • B. Chiến tranh gây ra thảm họa nặng nề cho nhân loại
  • C. Các nước châu Âu trờ thành con nợ của Mĩ
  • D. Trong chiến tranh lần đầu tiên các phương tiện chiến tranh mới được đưa vào sử dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích

  Cách giải:

  Trong quá trình diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga và sự thành lập Nhà nước Xô viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới, chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất nữa.

  Tháng 11-1917, dưới sự lãnh đạo của Lê-nin và Đảng Bônsêvich, nhân dân Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa – được gọi là cách mạng tháng Mười Nga. Nhà nước Xo viết ra đời, thông qua Sắc lện hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến chấm dứt chiến tranh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>