AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng:

  • A. vô sản
  • B. dân chủ tư sản kiểu mới
  • C. giải phóng dân tộc
  • D. dân chủ tư sản kiểu cũ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải:

  Cách mạng tháng Hai đã đưa đến sự thành lập hai chính quyền song song. Tháng 4-1917, Lê – nin có bản báo cáo quan trọng trước Trung ương Đảng Bônsêvich (Luận cương tháng Tư) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sảng sang cách mạng xã hội chủ nghĩa

  => Cách mạng tháng Mười là cách mạng vô sản

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>