AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào của lịch sử thế giới hiện đại 1945 – 2000 được xem là nhân tố chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX?

  • A. Chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã trở thành một hệ thống thế giới
  • B. Phong trào giải phóng dân tộc đã bùng nổ mạnh mẽ ở Á, Phi, Mĩ Latinh
  • C. Trật tự thế giới mới được hình thành gọi là trật tự hai cực Ianta
  • D. Hệ thống tư bản chủ nghĩa đã có những thay đổi quan trọng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 72

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Đặc trưng hai cực hai phe là nhân tố hàng đầu chi phối nên chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời gian nửa sau thế kỉ XX

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>