AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đã

  • A. Ngăn cản các hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản, Anh.
  • B. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung.
  • C. Tăng thuế ruộng đất, thuế dân
  • D. Cho thành lập ngân hàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: suy luận

  Cách giải: Đối với thương nghiệp, thực dân Pháp độc quyền về xuất nhập khẩu, hàng hóa Pháp ở thị trường Việt Nam chiếm 27% số lượng hàng hóa nhập khẩu, tổng số vốn Pháp đầu tư vào Việt Nam gần 1 tỷ đồng

  Pháp cũng ban hành các đạo luật đánh thuế nặng vào hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung để hạn chế số lượng hàng hóa của nước ngoài Việt Nam => độc chiếm thị trường nước ta

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>