YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình huống nổi bật ở khu vực Đông Nam Á là gì?

  • A. Tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành độc lập
  • B. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập
  • C. Tiếp tục chịu ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới
  • D. Tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO) do Mĩ thành lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Sgk 12 trang 25, 26, suy luận

  Cách giải:

  Đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập

  - Năm 1945: Lào, Inđônêxia, Việt Nam

  - Năm 1946: Philippin

  - Năm 1948: Miến Điện

  - Năm 1957: Mã Lai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>