AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bốn “con rồng” kinh tế châu Á bao gồm

  • A. Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo, Thái Lan
  • B. Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo
  • C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao
  • D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Xingapo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 20, 29

  Cách giải: Bốn con rồng kinh tế của châu Á bao gồm: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Xingapo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>